Til hovedinnhold

Første rapport for intensjonsavtalen om klima

Første hovedrapport om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon i perioden 2021–2030, er nå klar.

I 2019 inngikk staten og organisasjonene i jordbruket en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon i perioden 2021–2030. I avtalen er det satt et mål om å redusere utslippene og øke opptaket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter over perioden. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra avtalepartene som skal føre regnskap for oppfølging av klimaavtalen (Regnskapsgruppa). 

– Arbeidet regnskapsgruppa gjør er svært viktig for oppfølging av intensjonsavtalen om klima med jordbruket. Denne første hovedrapporten vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med å nå målene i avtalen, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Hele rapporten med kommentarer fra avtalepartene finner du på regjeringen.no

Landbruksdirektoratet lanserer egen klimaside

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet er sekretariat for regnskapsgruppa. Samtidig som rapporten er ferdigstilt, lanserer Landbruksdirektoratet egne nettsider for klimaavtalen og Regnskapsgruppas arbeid.

Klimaavtalen for jordbruket - Landbruksdirektoratet