Til hovedinnhold

Frist for salg av melkekvote er 1. august 2023

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku- eller geitemelk er 1. august 2023.

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin. Selger kan velge hvor stor del av kvoten de vil selge til private kjøpere innenfor samme produksjonsregion.

Kyr på beite_Arve Gladheim for Landbruksdirektoratet.jpg
Kyr på beite fyller melkekvoten.

Det vil også være mulig å selge kvote til staten, men dette er valgfritt i år. 

Salget får virkning fra 1. januar 2024. 

Les mer, og søk om salg av melkekvoten her.