Til hovedinnhold

Har hentet ut over 1 mill m3 skog etter stormene

Totalt anslås det nå at rundt 2,3 mill. kubikkmeter skog ble skadet under stormene i november 21 og januar-februar 22. Til nå er vel 1 mill kubikkmeter hentet ut. Jobben fortsetter til snøen kommer.

Hovedhensikten med oppryddingen er å sikre verdier, hindre billeoppblomstring og å få opp ny foryngelse.

Anslaget på 2,3 mill. kubikkmeter (kbm) skadet skog baseres på innmeldte og takserte stormskader til Skogbrand. Skogansvarlige i de hardest ramma kommunene anslår at i underkant av 25 prosent  av den stormskadde skogen aldri vil bli ryddet opp. Dette er skog som enten er helt utilgjengelig, ligger spredt eller ligger i verna områder. Ut fra dette kan man anslå at omkring 1,8 mill. kubikkmeter bør ryddes opp.

Rydder frem til snøen kommer

Per 25. august er det ryddet opp ca 1.075.000 kbm. Dette tallet er basert på rapporter Landbruksdirektoratet har fått fra næringsaktørene. Ut fra signaler som næringsaktørene gir er det grunn til å tro at ytterligere 250.000 kbm vil bli ryddet i perioden fra september til og med november. Fra desember må vi påregne stopp i opprydding på grunn av snø.

Seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.
Seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad

- Ut fra de tallene vi ser nå, regner vi med at 1.325.000 kbm være tatt hånd om når vinteren kommer, sier seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet. Gjennom de ni månedene som har gått siden stormen i november har skognæringa gjort en formidabel innsats, det gjelder alle som har vært involvert i oppryddinga. -Hogst og framkjøring av stormfelt skog er langt mer krevende enn hogst av stående skog, fortsetter han.  

I beredskap for skogskader fremover

Stormen 19. november 2021 og følgende stormhendelser vinteren 2021-2022 førte til store vindfall i fylkene Innlandet, Oslo og Viken og Vestfold og Telemark.

Landbruksdirektoratet har etter dette hatt månedlige møter med skognæring og berørte statsforvaltere for å få en felles situasjonsforståelse, følge med på situasjonsutviklingen, vurdere tiltak og løfte problemstillinger. En felles risikovurdering er gjennomført i hvert møte. Fokus i møtene har vært å redde verdier, hindre billeoppblomstring og sikre foryngelse. Møtene vil fortsette utover høsten 2022.

Kontakt

Trond Svanøe-Hafstad

Telefon: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57

Mobil: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57