Til hovedinnhold

Har utbetalt 771 mill. kroner i strømstøtte i 2022

Landbruksdirektoratet har i 2022 utbetalt i overkant av 771 millioner kroner i strømstøtte. Om lag 13000 jordbruksforetak og veksthus har fått støtte. Ordningen forlenges ut første halvår i 2023.

026_Veksthus_vinter_croppet.jpg

Beløpet omfatter kun det som har blitt utbetalt i løpet av regnskapsåret 2022. Tabellen viser hvordan støtten fordeler seg på jordbruksforetak, veksthus og vanningslag – i ulike perioder gjennom året.

Foretakstype

Periode

Utbetalt støtte (ca. i mill. kr)

Antall foretak som mottok støtte (ca. antall)

Jordbruksforetak og veksthus

Desember 2021 – mars 2022

245

13 000

Jordbruksforetak

April – november 2022

365

11 500

Veksthus

April – juni 2022

45

230

Veksthus

Juli – september 2022

109

200

Vanningslag

April – juni 2022

2,4

70

Vanningslag

Juli – oktober 2022

5,2*

37*

* Foreløpige tall

Det gjenstår fortsatt utbetaling av strømstøtte for de siste månedene i 2022.  I tillegg vil det utbetales støtte for tidligere måneder for foretak som ikke fikk blitt med på første utbetalingskjøring. For jordbruksforetak er neste utbetaling planlagt i slutten av januar.

For veksthus skjer saksbehandling og utbetaling av støtte for fjerde kvartal 2022 fortløpende. Vanningslag hadde siste frist for å søke om støtte den 31. desember 2022 for å få støtte for perioden juli – oktober 2022, og 54 vanningslag har søkt støtte for denne perioden.  Hittil har 37 av disse fått strømstøtte, resten av vanningslagene kan vente utbetaling i 2023.

Ordningen forlenges

Stortinget har vedtatt å forlenge strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen til 1. juli 2023.

For jordbruksforetak er også taket for maksimalt forbruk på 60 000 kWt/mnd. per foretak forlenget frem til 1. juli 2023. Ordningen for veksthusforetak har fremdeles ingen maksimalavgrensning på forbruk per foretak. 

Mer informasjon om strømstøtte

For deg som skal søke strømstøtte

Se regjeringen side om strømtiltak

 

Kontakt

Veronica Edland