Til hovedinnhold

Høy risiko for barkbiller lokalt i Vestfold

Tallene fra barkbilleovervåkingen viser at det lokalt i Vestfold er høye fangstverdier av stor granbarkbille. Enkelte lokaliteter i Buskerud, Telemark og Østfold hadde høye fangsttall, men risikoen i disse delfylkene vurderes ikke som høy.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark rapporterer at de forventer store billeangrep lokalt i sommer og lokale tap av tømmerverdi. Dette skyldes både biller og tørke av vindfelt tømmer som man ikke har rukket å hente ut.

Landbruksdirektoratet gir i samråd med NIBIO oppdaterte risikovarsel for stor granbarkbille gjennom sommersesongen. Risikovarslene baserer seg på hvor mange biller som er registrert gjennom barkbilleovervåkingen ved ulike lokaliteter spredt rundt omkring i Norge.  Hittil i år er det gitt to risikovarsel for granbarkbille i Kilden. Det siste varselet ble gitt 17. juni.

Bedre enn fryktet ved andre telling

Billefellene som brukes i barkbilleovervåkingen tømmes fire ganger gjennom sesongen. Felletømmingene følges av et oppdatert risikovarsel i Kilden. Hittil har man gjennomført første og andre tømming, tredje tømming med påfølgende risikovarsel vil skje i uke 28.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark rapporterer at mengden biller i andre tømming var lavere enn i andre tømming ifjor på de aller fleste fellestedene. Det er kun Holmestrand og Drangedal kommuner som etter andre telling har høyere antall biller i år enn i 2021. Statsforvalteren har ikke mottatt meldinger om pågående angrep på frisk skog. Skogbruksledere rundt om i fylket melder imidlertid om at det er billeaktivitet i vindfelt tømmer og i tømmerlunner langs skogsbilveiene.

Endret klima vil ha betydning

-Vi har vært ekstra spent etter en vinter med flere stormer og store vindfall i deler av sør-øst Norge, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet har hatt månedlige møter med skognæring og berørte

Silje-Stavdal.jpg

statsforvaltere for å følge med på utviklingen. -De store vindfallene kan potensielt utgjøre en risiko for utbrudd av stor granbarkbille. Kolonisering av vindfall tar tid, og eventuelle angrep på stående skog ventes tidligst i 2023, sier Stavdal. Flere faktorer vil spille inn på videre forløp.

Hvor langt barkbillene rekker å utvikle seg er temperaturavhengig. I Norge har man hatt bare én årlig generasjon av barkbiller.  -Vi er spent på om barkbillene vil rekke å utvikle to generasjoner i løpet av en sesong. Temperaturen ligger nå til rette for at det er mulig også i Norge. Det vil i så fall bety stor populasjonsvekst og dette følger man nøye med på, kommenterer Silje Stavdal. Det ser ut til at det kan bli vanligere med to generasjoner i de varmeste delene av landet.

Den siste felletømmingen i barkbilleovervåkingen gjennomføres i uke 33. Utpå høsten oppsummeres barkbillesesongen i et møte hvor skognæring, forvalting og forskning er til stede. Her kan man også planlegge for hvordan man skal håndtere kommende sesong.

Les mer om barkbilleberedskapen her