Til hovedinnhold

Husk å dokumentere skader ved flom

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Det er viktig å dokumentere skadene fortløpende.

Tørke er avløst av store nedbørsmengder og oversvømmelser mange steder.  Skader som følge av ekstraordinær nedbør og flom kan gi rett til erstatning gjennom statens naturskadeordning. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

To hovedkrav

Det er to hovedkrav som må være oppfylt før du kan søke om naturskadeerstatning: 

  • Skadene må direkte skyldes en naturulykke som flom.
  • Du kan ikke søke naturskadeerstatning for ting som kan dekkes av vanlige forsikringer. 

For å få erstatning er det viktig å avgrense skader og å dokumentere omfanget.

Dokumenter skadeomfanget

Du bør iverksette tiltak for å begrense skader for eksempel ved å lede vekk flomvann fra bygninger og veier. Dokumenterte kostnader til slike  tiltak kan under visse forutsetninger erstattes. 
I tillegg er det viktig å dokumentere skadeforløpet. Ta bilder underveis og noter forløpet. Tegn gjerne inn flom og skader på kart. 

Flom i Skjåk.
Flom i Skjåk i 2018.                                                Foto: Politiet


Før du søker om naturskadeerstatning må tap og kostnader til utbedring dokumenteres.  Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden oppsto. 


Les mer om naturskadeordningen og hva som kreves her