Til hovedinnhold

Husk søknadsfristen for strømstøtte 30. september

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag søker nå strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, og vi minner om fristen 30. september. For å få støtte må du registrere deg på nytt, registrering gjort for forrige periode videreføres ikke.

Det er gjort noen endringer i strømstøtteordningen som gjelder for jordbruksforetak i perioden oktober 2022 til og med desember 2022. Taket på støtte er løftet fra 20 000 kWt til 60 000 kWt per måned, og samtidig innføres månedlig utbetaling. Les mer hos Landbruks- og matdepartementet

For å få støtte fra og med april 2022 må du registrere deg på nytt og sende søknad

Foretak som driver aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, og som ønsker å motta støtte for strømforbruk fra og med april, må sende inn søknad om strømstøtte.

Sender du inn søknadsskjemaet etter 30. september får du ikke mulighet til å få støtte for perioden april 2022 til og med juni 2022.  

Hvert foretak må selv registrere grunnleggende informasjon om virksomheten og målepunkt-ID’er knyttet til aktiv jordbruks- og veksthusproduksjon, eller vanning av jordbruksarealer, via Landbruksdirektoratets nettsider.  

For jordbruksforetak vil Landbruksdirektoratet betale ut støtte for hver måned fra og med oktober 2022.

Utbetaling av strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022 er planlagt til rundt midten av oktober. For jordbruksforetak som har sendt inn søknad før 30. september vil det samtidig utbetales støtte for juli og august 2022.

For veksthus og vanningslag vil støtten utbetales forløpende etter innsendt søknad.   

Les mer om registrering og søknad om strømstøtte

 

Kontakt

Veronica Edland