Til hovedinnhold

Jordbruk og veksthus kan nå registrere seg for strømstøtte

Foretak som driver aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, kan nå registrere seg for å få strømstøtte. For å bli med på første utbetalingsrunde, må innmeldingen skje innen 17. februar.

Forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen er fastsatt og deler av forskriften har trådt i kraft. Med forbehold om endelig Stortingsvedtak, åpner Landbruksdirektoratet opp for at foretakene starter registreringen nå, slik at de første utbetalingene kan skje raskt.

- Hvert foretak må selv registrere grunnleggende informasjon om virksomheten og målepunkt-ID’er knyttet til aktiv jordbruks- og veksthusproduksjon via Landbruksdirektoratets nettsider. Dette gjøres kun én gang og utbetalingene skjer deretter fortløpende i perioden det gis strømstøtte for, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Siste frist for å registrere seg for strømstøtten er 15. mai 2022.

Sånn får du strømstøtte på 1-2-3:Strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæring er foreslått beregnet tilsvarende som for strømstøtteordningen for husholdninger. Staten skal dekke 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til mars 2022. For jordbruksvirksomhet er det et tak på 20 000 kWt per foretak per måned, mens det for veksthusnæringen ikke er noen øvre grense.

Bakgrunnen for forskriften er de høye strømprisene i siste del av fjoråret. Dette er en midlertidig ordning for perioden desember 2021 til og med mars 2022. Det er foreslått at det bevilges 500 millioner kroner til ordningen. Støtten baseres på forbruksdata fra Elhub.

I forbindelse med Stortingets behandling har en gruppe på ca. 29 000 husstander som opprinnelig falt utenfor begge strømstøtteordningene, fått løfte om støtte. Denne gruppen driver ikke aktivt jordbruk og søker ikke produksjonstilskudd, men er registrert som næring hos nettselskapene. Gruppen er ikke omfattet av støtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen, men de kan ved å kontakte sitt nettselskap endre målepunktet til riktig sluttbrukergruppe og dermed få støtte gjennom ordningen for husholdningene (hvis hoveddelen av strømforbruket er knyttet til husholdningsformål).

Huskeliste for registrering

  1. Besøk landbruksdirektoratet.no (velg «strømstøtte for jordbruk og veksthus»)
  2. Logg deg inn og registrér dine opplysninger
  3. Tast inn målepunkt-ID for strømmåler i foretaket knyttet til aktiv produksjon i jordbruk eller veksthus. Målepunkt-ID finnes på strømregningen og må legges inn helt riktig for å få utbetaling. Merk at målepunkt-ID ikke må forveksles med målernummer som er serienummeret på strømmåleren.

Her finner du:

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med ansvarlige for strømordningen per e-post:

Send e-post


eller kontakt sentralbordet på:

78606000

 

Er du journalist?

Ta kontakt med Robert Rønning

Mobil: 915 39 513