Til hovedinnhold

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag kan nå registrere seg for strømstøtte

Foretak som driver aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan nå registrere seg for å få strømstøtte. For å få strømstøtte for andre kvartal 2022, må søknad sendes innen 30. september.

Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022. Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag trådte i kraft 30. juni 2022.  

Landbruksdirektoratet åpner nå for at foretakene kan sende inn registrering for å motta strømstøtte.  

Søknadsfrist for å motta strømstøtte for andre kvartal 2022 (april, mai og juni) er 30. september. Landbruksdirektoratet betaler ut støtte i etterkant av søknadsfristen for hvert kvartal. Utbetaling av strømstøtte for andre kvartal er planlagt rundt midten av oktober. Sender du inn skjemaet etter 30. september får du ikke mulighet til å få støtte for perioden april 2022 til og med juni 2022.  

Alle foretak som ønsker å motta støtte etter ny ordning må registrere seg i direktoratets systemer. Registreringer etter tidligere strømstøtteforskrift videreføres ikke. Hvert foretak må selv registrere grunnleggende informasjon om virksomheten og målepunkt-ID’er knyttet til aktiv jordbruks- og veksthusproduksjon, eller vanning av jordbruksarealer, via Landbruksdirektoratets nettsider.   

Jordbruksforetak 

Ordningen for jordbruksforetak vil være tilsvarende tidligere ordning. Jordbruksforetak som ønsker støtte, trenger kun å sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden april 2022 til og med mars 2023. Jordbruksforetak må ha registrert seg innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.  

Veksthus og vanningslag 

Ordningen for veksthus og vanningslag er søknadsbasert, og det vil være krav om å sende inn søknad for hver periode det søkes om støtte.  Veksthus og vanningslag må sende inn én søknad for hvert kvartal de ønsker støtte. Veksthus må ha sendt søknad innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk i andre kvartal 2022. For å kunne motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler må søknad være sendt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.  

Vanningslag må ha sendt søknad innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med april 2022 til og med juni 2022. For å kunne motta støtte til strømforbruk i tidsrommet fra og med juli 2022, må søknaden være sendt innen 31. desember 2022.  

Mer informasjon om strømstøtten, hvem som kan motta støtte, tidspunkt for utbetalinger og annen informasjon om ordningen finnes på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Huskeliste for registering

  1. Besøk landbruksdirektoratet.no (velg «strømstøtte for jordbruk, veksthus og vanningslag»)
  2. Logg deg inn og registrer dine opplysninger
  3. Tast inn målepunkt-ID for strømmåler i foretaket knyttet til aktiv produksjon i jordbruk eller veksthus, eller målepunkt ID for strømmåler knyttet til vanning av jordbruksareal. Målepunkt-ID finnes på strømregningen og må legges inn helt riktig for å få utbetaling. Merk at målepunkt-ID ikke må forveksles med målernummer som er serienummeret man leser av på sin strømmåler i sikringsskapet.