Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratet med ny satsing på Steinkjer

Fire nye stillinger til et spennende fagmiljø innen forvaltning av høstbart vilt, utlyses nå.

Landets mange jegere og alle som skal ta jegerprøven, vil fra nyttår forholde seg til Landbruksdirektoratets nye seksjon for vilt og utmarksressurser på Steinkjer. Seksjonen vil også jobbe med forvaltning av rovvilt, naturmangfold og genressurser

To damer på jakt med hver sin hagle.             Foto: Robert Daniel Hermann.
To jegere på jakt. Foto: Robert Daniel Hermann.

Fire nye stillinger 

Seksjonen bygges nå opp. Lars Bendik Austmo ble like før årsskiftet ansatt som leder, og han tiltrer stillingen 2. april. Nå skal tre fagstillinger og en juriststilling tilsettes til utfordrende arbeidsoppgaver. 

Lars Bendik Austmo.jpg
Lars Bendik Austmo, seksjonssjef for vilt og utmarksressurser.

- De som blir tilsatt skal arbeide med Viltfondet, hjorteviltregisteret og tilskuddsforvaltning. Seksjonen vil også forvalte viltloven, følge opp jegerregisteret, drifte og videreutvikle jegerprøveutdanningen og bidra til næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Dette er oppgaver det er stor offentlig interesse for og som krever utstrakt kontakt med og informasjon til jegere, organisasjoner og kommuner, sier Austmo som ser frem til å få nye kolleger på plass. Til sammen vil seksjonen ha åtte ansatte.

Har du lyst å bli kollega med denne gjengen, er du velkommen til å søke. Her er de ansatte i Landbruksdirektoratet samlet på Steinkjer.       Foto: Thomas Jergel, Camerat
Har du lyst å bli kollega med denne gjengen, er du velkommen til å søke. Her er de ansatte i Landbruksdirektoratet samlet på Steinkjer. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Viktig fagmiljø

Landbruksdirektoratets enhet på Steinkjer har oppgaver innen landbruks -og naturskadeerstatning, skogforvaltning, økonomi og dokumentsenter. Fra 1. januar 2025 overføres ansvaret for jakt og høstbart vilt fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet på Steinkjer. I løpet av året vil Landbruksdirektoratet ha rundt 40 fast ansatte på InnoCamp i Steinkjer sentrum. 

Har du lyst på en av jobbene, finner du mer informasjon her.

Stillinger vilt og utmark (Vimeo)