Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2023: Matsikkerhet, klima og bærekraft i en tid med knapphet.

Krigen i Ukraina, stigende priser og nye krav til klima og bærekraft vil prege hverdagen både for forbrukere og landbruket i årene fremover.

Vi befinner oss i en ny situasjon med knapphet på råvarer og høye priser. I årene fremover vil dette sammen med endret klima stille nye krav til landbruket. Hvordan kan vi produsere mer mat på norske ressurser, samtidig som klimautslippene skal reduseres. Konflikter om bruken av arealer kan det også forventes mer av i årene fremover. 

Uvanlige tider

Vi er vant med at matvareprisene i Norge er høyere enn i EU. Men den siste tiden har dette snudd. Prisen på korn er nå lavere i Norge enn på verdensmarkedet. Strømstøtte til norske produsenter, gjør at det fremdeles produseres norske grønnsaker. Dermed slipper vi å møte tomme hyller i butikken, slik folk i Storbritannia nå opplever. I årene fremover er målet å bli ytterligere selvforsynt med matkorn, samt øke produksjonen av frukt og grønt. 

Intervju av statsråder og landbruksdirektøren under kunnskapskonferansen 2023.
Intervju av statsråder og landbruksdirektøren under kunnskapskonferansen 2023.

Arealkonflikter

Økt produksjon av mat, krever at vi tar vare på jorden. Vi skal også verne skog og drive bærekraftig skogbruk. Økt energiproduksjon, bygging av boliger, industri, vei og jernbane vil kreve nye arealer. I sum betyr dette at det kan bli flere interessekonflikter om hvordan arealene skal brukes i årene fremover. 
Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse tok opp dette, blant annet gjennom en samtale mellom landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. På konferansen fulgte 28 foredrag med Landbruksdirektoratets fagspesialister. Du kan se så mye du vil, når og hvor du vil.

Alle innlegg finner du her