Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratets Kunnskapskonferanse: Urolige tider for landbruk og matindustri

Den russiske invasjonen av Ukraina vil sette press på verdens forsyningskjeder og det er allerede observert kraftige prisendringer for enkelte landbruksvarer.

Men læringen fra pandemien tyder også på en imponerende robusthet i landbruket, matindustrien og handelen til å håndtere store utfordringer. 

De siste årene har avlingssvikt, hamstring, logistikkutfordringer, økte fraktpriser og høye priser på energi, gjort råvaremarkedene mer urolige enn tidligere. 

-Krig, sanksjoner og uvisshet om den økonomiske utviklingen kommer nå på toppen av pandemien som har ført til høye priser og leveringsutfordringer i mange bransjer, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. Han peker på at Russland sin invasjon av Ukraina har aktualisert en rekke problemstillinger for hvordan landbruksvaremarkedene vil utvikle seg framover.  

Kunnskapskonferansen 2022 panel
Kunnskapskonferansen 2022 panel

Innen kornsektoren har det vært høye verdensmarkedspriser over tid. Dette vil fortsette med økt styrke når det er krig i det som omtales som Europas kornkammer. Kornimporten til Norge fra Ukraina er lav og utenom prisøkninger vil Norge i liten grad bli direkte berørt. Ett lyspunkt er at andelen av norsk korn i hvetemelet i fjor var den høyeste på 13 år. 

Det ble også vist til at Norge er avhengig av sesongarbeidskraft til grøntsektoren. Fjoråret var krevende, og selv om grøntnæringen hadde unntak fra innreiserestriksjoner for arbeidskraft, ble særlig de arbeidsintensive produksjonene rammet av nedgang i produksjonen. 15 prosent av dem som kom inn innenfor dette unntaket i 2021 var fra Ukraina.  

Et annet område med utfordringer er gass. Gassprisen er en viktig indikator for prisen på kunstgjødsel. Prisen på energi øker nå kraftig. Det er grunn til å tro at prisen på kunstgjødsel vil holde seg høy så lenge prisen på gass er høy. 

Kunnskapskonferansen hadde som mål å presentere viktige fakta og analyser som aktørene bør kjenne til når rammebetingelser og markeder er i endring.  

-De siste to årene har det unormale blitt normalt innen de fleste markeder. Det som fortsatt er normalt, er at vi kan kjøpe det vi måtte ønske av matvarer fra innland og utland i norske dagligvarebutikker. Norge har en betydelig matproduksjon, som i en krisesituasjon kan økes. Produksjonen på eksisterende jordbruksarealer kan intensiveres, og ekstensive beitearealer kan igjen tas i bruk. En forutsetning for å få til dette til raskt, er at vi har motiverte produsenter med god produksjonskunnskap, arealer i god hevd og sunt husdyrmateriale. Disse elementene er vår viktigste beredskap mot matmangel, sier Jørn Rolfsen. 

Kunnskapskonferansen 2022 Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch på kunnskapskonferansen 2022

konferansen ble det lagt frem hele åtte rapporter innen ulike temaer, som et innspill til de årlige jordbruksforhandlingene. 

Kontakt

Robert Rønning

Telefon: 55_56_54_48_54_49_48_48

Mobil: 57_49_53_32_51_57_32_53_49_51