Til hovedinnhold

Lavere egenandel ved naturskade

Egenandelen for erstatning opp til 100 000 kroner går ned fra 30 prosent til 15 prosent. Det innføres også et tak for egenandel på 1 million kroner per sak.

Landbruks- og matdepartementet fastsatt 9. november 2023 endringer i naturskade-erstatningsforskriften.

Endringen innebærer at egenandelen settes til 15 prosent av fastsatt erstatning. Det vil si at egenandelen for erstatning opp til 100 000 kroner går ned fra 30 prosent til 15 prosent. I tillegg innføres det et tak for egenandel på 1 million kroner per sak, noe som vil komme skadelidte til gode i omfattende skadetilfeller.

– Egenandelen etter naturskadeordningen er høy sammenliknet med forsikring og andre erstatnings- og tilskuddsordninger. Jeg er derfor glad for å kunne redusere egenandelen. Det vil si at mer av erstatningsbeløpet går til å dekke gjenopprettingskostnadene etter naturskade, sier statsråd Geir Pollestad.

Endringen gjøres gjeldende for skader som er meldt inn til Landbruksdirektoratet fra og med 1. august 2023.

Les mer om endringen hos Landbruks- og matdepartementet