Til hovedinnhold

Lavere priser på importkvoter

Landbruksdirektoratets hovedauksjon av importkvoter ga mindre penger i statskassen i år. Prisene på kvoter for import av vilt- og storfekjøtt gikk kraftig ned.

Det var hundre påmeldte og 58 importkvoter som ble fordelt i årets auksjonsrunde som Landbruksdirektoratet gjennomførte 7-9 november 2023.

Årets auksjon innbrakte 210,5 millioner kroner til statskassen. Det er vesentlig lavere enn fjoråret, da tilsvarende tall var cirka 327 millioner kroner. Særlig prisen på kvoter for import av kjøtt gikk kraftig ned. 

Fall for kjøtt 

Prisen for importkvoter for storfekjøtt og vilt falt kraftig. Kvoten for Storfekjøtt fra EU gikk for 2,50 kr per kg i år, mot ca. 10kr i fjor.  Også WTO-kvoten for fryst storfekjøtt gikk for 36 kr i år mot 60,16 per kg i fjor. Samtlige kvoter for import av ulike typer vilt gikk under hammeren til en lavere pris enn i fjor. 

Auksjon i Landbruksdirektoratets lokaler i Oslo.
Auksjon i Landbruksdirektoratets lokaler i Oslo. Foto: Landbruksdirektoratet

− En nedgang i interessen for vilt tror vi skyldes «dyr-tid» og at færre går på restaurant nå enn før, der man oftere spiser slike kjøttslag. Vi antar også at store lagre av storfekjøtt har bidratt til å senke prisene på storfekjøttkvotene. Svak krone og høye priser ute kan også ha bidratt til lavere inntekter, sier Helene Isaksen som er ansvarlig for Landbruksdirektoratets auksjoner. 

Uendret for ost 

Importkvoten for ost fra EU fikk tilslag på 26,01 kr per kilo. 

− Etter flere år med stadig høyere pris på ostekvoter, har prisen i år flatet ut, og tilslaget endte på samme pris som under fjorårets auksjon, sier Isaksen. 

Rolige budrunder 

− Avviklingen av auksjonene gikk rolig for seg, selv om noen auksjoner pågikk vesentlig lengre enn tidligere. For eksempel fikk kvoten skinke av svin fra EU inn 2141 individuelle bud og pågikk i fem timer. Kvoten for kjøtt av fjærfe fra EU pågikk i over syv timer, men kun 908 individuelle bud, fordi det kom inn bud på ett og ett øre i mange timer, sier Isaksen. 

Oversikten over fordelingen av kvotene finner du her

 

Fakta om auksjon av tollkvoter

Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter som gir rettigheter til å importere et kvantum med landbruksvarer til redusert tollsats. Tollkvotene fordeles i hovedsak ved auksjon, men noen få tollkvoter fordeles etter søknad.

De fleste kvotene er resultat av handelsavtaler, men det er også noen kvoter som er nasjonalt bestemt.

Vi har normalt seks auksjonsrunder i løpet av et år; Frukt og grønt og restauksjoner i januar, korn i mai, august og november, hovedrunden med blant annet kjøtt og ost, og eplekonsentrat til bearbeidingsindustri i desember.