Til hovedinnhold

Leder for vilt og utmarksressurser er tilsatt

Lars Bendik Austmo (47) er tilsatt som leder av den nyopprettede seksjonen for vilt og utmarksressurser ved Landbruksdirektoratets enhet på Steinkjer.

Lars Bendik Austmo.jpg
Lars Bendik Austmo, seksjonssjef for vilt og utmarksressurser.

Austmo har bred erfaring fra arbeid med vilt- og rovviltforvaltning, både regionalt og fra direktoratsnivå. Han kommer fra jobben som seksjonsleder i Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet. Tidligere har han ledet oppbyggingen av NIBIO sin forskningsenhet på Steinkjer. 

Det var i mars 2023 regjeringa besluttet at ansvaret for forvaltning av høstbart vilt skulle overføres fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratets enhet på Steinkjer. Det er senere bestemt at Landbruksdirektoratet skal overta ansvaret 1. januar 2025. Siden da har direktoratene samarbeidet slik at overføringen av oppgavene skal bli mest mulig sømløs. 

– Jeg gleder meg til å begynne i jobben. Første og viktigste oppgave blir å ansette fire nye medarbeidere som skal arbeide med de spennende og utfordrende oppgavene med forvaltning av høstbart vilt, sier Lars Bendik Austmo. Disse stillingene vil bli lyst ut i februar og Austmo håper på mange godt kvalifiserte søkere. Han begynner i sin nye jobb 2. april. 

– Jeg er meget fornøyd med at vi har ansatt en leder som har erfaring med etablering og oppbygging av nytt fagmiljø og viltforvaltning, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. Rolfsen ønsker å videreutvikle det gode arbeidet som er gjort innenfor forvaltningen av høstbart vilt.

Seksjonen for vilt og utmarksressurser vil forvalte et område det er stor offentlig interesse for. Dette krever utstrakt kontakt med og informasjon til jegere, organisasjoner og kommuner. Seksjonen skal arbeide med blant annet Viltfondet, hjorteviltregisteret, tilskuddsforvaltning, forvalte viltloven, følge opp jegerregisteret, drive jegerprøveutdanningen, støtte opp under næringsutvikling basert på høstbare viltressurser og har også oppgaver innen rovviltpolitikken. 

Den nye seksjonen får kontorer i Landbruksdirektoratets lokaler på InnoCamp i Steinkjer, hvor det i løpet av året vil jobbe til sammen 45 medarbeidere. 

Last ned bildet av Lars Bendik Austmo (klikk på lenken og deretter på filen som legger seg øverst til høyre i nettleservindu i Google Crome)