Til hovedinnhold

Livsglede på tunet som ny næring

Inn på tunet er et viktig tilbud for personer med demens, elever i skolen eller folk som trenger arbeidstrening og integrering. For bonden gir det mulighet for å skape arbeidsplasser og inntekter.

Mange gårder har mulighet til å utnytte gårdens ressurser til mer enn matproduksjon. Mange gårdsbruk har bygninger som ikke er i bruk, eller et ønske om å skape en arbeidsplass for flere enn bonden.

Mange bønder er interesserte i Inn på tunet. Det samme gjelder kommuner som trenger tilbud til innbyggere i ulike livsfaser. Landbruksdirektoratet arrangerte derfor en Inn på tunet konferanse 29. august 2023. På konferansen ble det presentert vellykkede Inn på tunet aktiviteter i hele landet. Og det ble gitt råd om hva som kreves for å kunne tilby Inn på tunet tjenester. For det er en lang rekke krav som må oppfylles for å bli godkjent som IPT-gård.

Erik Aasheim intervjuer statssekretær Wenche Westberg fra Landbruks- og matdepartementet på en IPT-gård.
Erik Aasheim intervjuer statssekretær Wenche Westberg fra Landbruks- og matdepartementet.                                             Foto: Landbruksdirektoratet

Bli inspirert

Om du ønsker å starte med Inn på tunet på gården din, kan det være lurt å få med seg opptaket av Landbruksdirektoratets Inn på tunet-konferanse. Her får du møte bønder som har lykkes med å tilby tjenester på gården sin. I tillegg til rådgivere som forklarer hva som kreves, samt kommuner som har gode erfaringer med Inn på tunet.

Hele seminaret kan du se her

Fakta om Inn på Tunet 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.


Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.