Til hovedinnhold

Markedsutsikter for hvetesesongen 2022-2023

Landbruksdirektoratet overvåker global kornproduksjon, -eksport og -prisutvikling. Produksjonen av hvete blir rekordstor denne sesongen. Russland vil eksportere mye, og prisene vil fortsatt være høye.

Verdensmarkedet for hvete påvirker norsk matindustri, ettersom vi ikke er selvforsynt verken til matmel eller kraftfôr. For Norge er det viktig å ivareta sikkerhet for egen matforsyning. Hvete er det klart viktigste matkornslaget i Norge, og vi er avhengig av import. Den geopolitiske situasjonen med krigen i Ukraina førte i fjor til økt usikkerhet og høye priser, men tilførselen til Norge har i 2022 gått som normalt.

De største hveteprodusentene – Kina topper i år statistikken

Kina er en storprodusent av hvete, og ser ut til å øke hveteproduksjonen, slik de har gjort siste årene. De blir dermed den største globale hveteprodusenten i inneværende sesong. Men det er Canada og Russland som står for de mest markante produksjonsøkningene denne sesongen.

I den andre enden finner vi Argentina og Ukraina. Argentina er rammet av en alvorlig tørkeperiode, og den ukrainske produksjonen gjenspeiler både mindre dyrkede arealer og lavere avlingsnivåer. Krigen har ført til begrenset tilgang på både arbeidskraft og mineralgjødsel, i tillegg til at Russland har tatt kontroll over store ukrainske landområder. Grafen viser de 11 største hveteprodusentene i verden.

Størst hveteprodusenter globalt.png

Stor produksjon gir stor eksport fra Russland

Russland er den klart største eksportøren av hvete. Rekordstor produksjonen i Russland denne sesongen, gjør at de har et svært stort kvantum tilgjengelig også for eksport. Russland eksporterer til land i Midtøsten, Afrika og land i deres nærområder.

Kina og India er storprodusenter, men produserer først og fremst hvete til egen befolkning. Derfor ser bildet annerledes ut når vi ser på hvem de største eksportørlandene er.

Stor egenproduksjon fører også til mye eksport fra Australia og Canada.

Eksporten fra Ukraina gikk markant ned som følge av den russiske blokaden av eksport fra deres havner, som varte fra krigens utbrudd i februar og til slutten av juli 2022. Etter at Ukraina og Russland inngikk «kornavtalen» i juli er tre av eksporthavnene i Svartehavet åpne, men fallet i ukrainsk produksjon begrenser også eksportkvantumet.

I EU fører lavere forbruk til at eksporten øker selv om produksjonen går ned.

Prisene har gått ned, men fortsatt er det stor usikkerhet

Etter to pristopper i mai og oktober 2022, har verdensmarkedsprisene nå sunket ned mot nivået de lå på før den russiske invasjonen av Ukraina.

Mikael Meland Leksen.jpg
Mikael Meland Leksen

Den solide globale produksjonen gir håp om mer stabile priser denne sesongen, men prisutviklingen er fortsatt usikker og vil være tett knyttet til det videre krigsforløpet. Normalt vil også høy produksjon i de største eksportørlandene bidra til lavere priser. Et usikkerhetsmoment her er imidlertid at Russland øker sin andel av eksportmarkedet.

–Selv om hveteprisene kan være i ferd med å stabilisere seg, gjenstår det å se hvor lavt de kan falle under de gjeldende omstendighetene. Krig, høye energipriser, generell inflasjon og krympende kornlagre bidrar fortsatt til høye verdensmarkedspriser, kommenterer rådgiver Mikael Meland Leksen i Landbruksdirektoratet.

Kontakt

Mikael Meland Leksen