Til hovedinnhold

Milliondryss til klima- og miljøprosjekter i jordbruket

14 prosjekter har til sammen fått 18 millioner kroner i tilskudd gjennom det nasjonale Klima- og miljøprogrammet. Alle prosjektene har oppstart i 2024.

Bie på hundekjeks (Bumble Bee on Cow Parsley)_Colourbox-1600px.jpg
Bie på hundekjeks. Foto Colourbox

Pengene går til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø. Prosjekter som får tilskudd, skal raskt kunne omsettes i praksis ute hos bonden.

Gunn Eide (2)-1200px.jpg
Gunn Eide, Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet mottok 56 søknader med samlet søknadsbeløp på 81 mill. kroner innen fristen 15. september 2023. Nåløyet har med andre ord vært trangt.

–Vi er godt fornøyde med at vi får så mange søknader til programmet, og prosjektene vi har innvilget støtte holder høy kvalitet, sier Gunn Eide, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. Prosjektene vil kunne utgjøre en forskjell for jordbrukets klima- og miljøinnsats.

Klima i endring krever ny kunnskap

I prosjektet «Korndyrking fra A til Å i et endret klima» skal NIBIO lage temaark med oppdatert kunnskap som vil være til nytte for kornbønder og rådgivere. Et endret klima kan også føre til flere episoder med oversvømmelse av jordbruksareal, slik vi så etter uværet «Hans» i 2023. Nye analyser av dette, samt effekt av forebygging, skal undersøkes i NIBIOs prosjekt Oversvømmelse av JordbruksAreal (OJA).

Prosjektene spenner over et bredt spekter av miljøtemaer. NINA, Norsk institutt for naturforskning, skal gjennom prosjektet «PolliRestore» utvikle en kartapplikasjon som med ett klikk kan vise bonden hvilke områder på eiendommen som er viktige for pollinerende insekter, hvilke tiltak som bør gjøres for å ta vare på dem og hvilke støtteordninger man kan benytte seg av.

Les mer om disse prosjektene, og alle de andre, på våre prosjektsider.

Ny utlysning sommeren 2024

Neste utlysning for midler fra det nasjonale Klima- og miljøprogrammet 2025 kommer sommeren 2024, med anslått søknadsfrist 15. september.

Det er også mulig å søke regionale midler til klima- og miljøprosjekter hos Statsforvalterne. Fylkene har egne utlysninger og frister.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til rådgiving og ny kunnskap om klima- og miljøtiltak i jordbruket.

Programmet støtter prosjekter innenfor seks temaområder:

  • Klimatilpasning
  • Klimagassutslipp
  • Jord
  • Naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet
  • Forurensning til vann, jord og luft
  • Økologisk landbruk

Les mer om det nasjonale klima og miljøprogrammet

Kontakt

Gunn Eide

Telefon: 57_55_54_32_53_50_32_54_49_56

Mobil: 57_55_54_32_53_50_32_54_49_56