Til hovedinnhold

Møte med pelsdyravlslaget om erstatningsoppgjøret

Landbruks- og matminister Sandra Borch har hatt møte med Landbruksdirektoratet og Norges Pelsdyralslag i forbindelse med at direktoratet har stanset taksering av pelsdyranlegg i regi av Norsk Landbrukstakst.

Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet orienterte om status for takseringsarbeidet.

– Det er viktig og riktig at direktoratet nå vil utbetale forskudd på erstatningen med utgangspunkt i den beregna bruksverdien på anleggene. Jeg er opptatt av at det skjer så raskt som mulig, sa landbruks- og matminister Sandra Borch i møtet.

Mer om møtet kan du lese her: Sandra Borch har møtt Norges Pelsdyralslag - regjeringen.no

Landbruksdirektoratet vil gi fortløpende informasjon til pelsdyroppdretterne om det videre arbeidet med erstatningsoppgjøret.

Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet vil invitere Norges Pelsdyralslag til et møte på administrativt nivå kommende uke om tiltak som kan avhjelpe situasjonen som har oppstått.