Til hovedinnhold

Nå plantes det mye skog

Etter to år med pandemi og utfordringer med nok arbeidskraft, er skogplantingen tilbake i normalt gjenge. Utviklingen peker mot rekordhøyt plantetall for året som helhet.

Granplanter i kasse
Det går mot rekordår for skogplantingen i 2022.

En stor del av skogplantingen i Norge utføres av utenlandsk arbeidskraft, fortrinnsvis fra Øst-Europa. Da covid-19 slo inn på seinvinteren 2020 og landegrensene ble stengt, ble denne arbeidskraften borte. Det kom på plass ekstraordinære tilskudd til skogplanting både i 2020 og 2021 som bidrog til å avhjelpe situasjonen. Blant annet ble innenlandsk arbeidskraft engasjert, og det meste av skogplantene ble plantet som planlagt.

Arbeidskraften er tilbake

Nå, midt i ei hektisk tid for plantingen, melder skogeierandelslagene og andre store aktører om at den utenlandske arbeidskraften er tilbake, og at plantingen har gått som normalt igjen våren 2022. Etter to års fravær er det likevel en del nytt mannskap fra utlandet. Noe innenlandsk arbeidskraft, som ble engasjert under pandemien, er også med i år. I tillegg er det en del skogeiere som utfører plantingen selv eller i egen regi.

Med stort og smått er det sju skogplanteskoler i Norge som produserer skogplanter for det norske markedet, fra Bardufoss i nord til Reiersøl i sør. Framfor vårsesongen 2022 hadde disse 35 millioner planter klare for utplanting på lager. I tillegg er det gitt tillatelse til import av omkring 2 millioner skogplanter fra Sverige.

Høyeste plantetall på 20 år

Vårplantingen avsluttes normalt rundt 1. juli. Det plantes også noe på høsten, fra rundt 1. september og utover. Det er sånn sett grunn til å forvente at det samlede plantetallet for 2022 lander et sted mellom 45 og 50 millioner planter. Det er et rekordhøyt tall for de siste 20 årene.

Omkring 95 prosent av plantetallet er vanlig norsk gran. Det resterende er dominert av furu. Noe edelgran går til juletreproduksjon. Lauvtre og utenlandske treslag har svært beskjedne volumer.

Å sikre ny foryngelse etter hogst er en lovpålagt forpliktelse for skogeier. På størstedelen av skogarealet sikres det best med planting. På store deler av skogarealet oppfylles denne plikten i løpet av et par hektiske måneder på vår og forsommer. Med det er grunnlaget lagt for nye skoger, for inntekter til neste generasjon og for tømmer til skogindustrien i framtida. Fornybart, klimariktig og i en evig syklus.
 

Kontakt

Per Gjellan