Til hovedinnhold

Næringsliv og forskning sammen mot fremtidens utfordringer

- Man kan ha verdens beste kunnskap, men om den ikke blir tatt i bruk så har den ingen verdi, sa landbruksminister Geir Pollestad under åpningen av et seminar i regi av styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Innspillseminar FFL november 23 Ingrid Melkild
Styreleder i FFL/JA, Ingrid Melkild Foto: Landbruksdirektoratet

På seminaret møtte nærmere 100 deltakere fra næring og forskning for å diskutere de viktigste kunnskapsbehovene for å utvikle den norske verdikjeden for mat og drikke.

Ingrid Melkild, styreleder for FFL/JA, pekte på at styrene er opptatt av at forskningsmidlene skal gi størst mulig nytte for næringa, og at samarbeid mellom forskere og næringsaktører derfor er helt avgjørende. Videre viste hun til at styrene prioriterer anvendt forskning av høy kvalitet, noe som gjenspeiler seg i de prosjektene som får innvilget midler.

Forskningens betydning

På seminaret fikk deltakerne et innblikk i hva forskning betyr for ulike aktører i verdikjeden, fra primærprodusenten og helt ut til forbrukeren, samt hvordan næringsaktører og forskere kan jobbe sammen.

Samspill

God kommunikasjon, felles forståelse, tillit og utarbeiding av prosjektsøknad i fellesskap, ble løftet fram som de viktigste forutsetningene for å lykkes i samspillet mellom næring og forskning.

Innspillseminar FFL 23 publikum.JPG
Det var nesten 100 deltakere på seminaret Foto: Landbruksdirektoratet

Ansvarlig grønn vekst

Harald Osa fra Bama var opptatt av at vi må øke norskandelen på frukt og grønt, og at det krever fokus og langsiktig forskning. Han pekte blant annet på at utenlandsk sortsforskning ikke fokuserer på norske dyrkingsforhold, og at det derfor viktig at vi driver egen forskning for å finne de best egnede sortene her i landet. Ellers etterlyste han mer kunnskap om hvordan vi kan skape forbruksvekst på frukt- og grøntsektoren, og viste til at vi fortsatt er langt fra målet om «fem om dagen». Osa sendte også en utfordring til Mattilsynet, som han mente måtte følge med på forskningen og sørge for effektive godkjenningsprosesser, som gjør at nye og bedre metoder og plantevernmidler kan tas raskere i bruk.

Kunnskapsutfordringer

Siste del av seminaret var avsatt til gruppearbeid hvor deltakerne ble utfordret på å identifisere de viktigste kunnskapsutfordringene framover. Her kom det en rekke gode innspill som styrene for FFL/JA nå vil ta med seg videre i arbeidet med fremtidige utlysninger.

Innspillseminar FFL 23 sekretariatet i Landbruksdirektoratet
Sekretariatet i Landbruksdirektoratet arrangerte seminaret Foto: Landbruksdirektoratet