Til hovedinnhold

Nominér kandidater til Nasjonal jordvernpris innen 30. april

Den nasjonale jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og ble første gang utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til årets jordvernpris til 30. april.

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

LMD Sandra Borch Foto_Torbjørn Tandberg.jpg
Statsråd Sandra Borch

–Å ta vare på matjorda er svært viktig for samfunnet, men ofte en vanskelig oppgave for kommunene, og derfor ønsker jeg å gi oppmerksomhet og ros til de som bevisstgjør og tar dette ansvaret på alvor i arealplanleggingen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Les hele saken og oppfordringen fra statsråd Sandra Borch hos Landbruks- og matdepartementet

Jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.

Meld inn kandidater til Nasjonal jordvernpris ved å sende e-post til postmottak@lmd.dep.no. Fristen for innmelding er 30. april i år. 

Tidligere vinnerne av jordvernprisen

Jordvernprisen deles ut annethvert år, og prisen gikk i 2021 til Alver og Austrheim kommuner og Norsk Landbruksrådgivning Vest for sitt arbeid med jordflytting. Randaberg kommune fikk i 2019 prisen på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan. Den første prisen gikk i 2017 til Vestfold fylkeskommune, på bakgrunn av sitt tydelige mål om vern av matjordareal, i sin regionale plan for bærekraftig arealpolitikk.