Til hovedinnhold

Ny frist for arbeidstidsundersøkelsen i reindriftsnæringen er 1. oktober

Undersøkelsen er et viktig faktagrunnlag for reindriftsforhandlingene.

I årets reindriftsforhandlinger avtalte Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) og staten at det skulle lages en undersøkelse om bruk av arbeidstid i næringen.  Avtalepartene ga Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, oppdraget, og i juli sendte NIBIO et spørreskjema til alle sidaandelsledere.

Svarfristen var opprinnelig 1.august. Svarprosenten har vært lav og  NIBIO har nå sendt  arbeidstidsundersøkelsen ut på nytt.  Ny frist er  satt til 1. oktober.

Et viktig faktagrunnlag

Liv Berit Hætta høyoppløselig.jpg
Direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta.

Målet med undersøkelsen er å få frem det faktiske forbruket av arbeidstid i næringen. Tallene brukes til å beregne årsverk til Totalregnskapet, som er det økonomiske utgangspunktet når reindriftsavtalen inngås. Det er Landbruksdirektoratet som utarbeider Totalregnskapet.

– Arbeidstidsundersøkelsen er et svært viktig faktagrunnlag når partene skal forhandle om økonomiske rammer og relevante ordninger for næringen, sier Liv Berit Hætta, direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

– Jo flere som svarer, desto bedre blir tallgrunnlaget. Lange og tunge arbeidsøkter er en del av hverdagen i reindriften. Dette er en næring som ofte fungerer som en familiebedrift. Dermed er det mange hender i arbeid i perioder, arbeid som ikke alltid er synlig. Nå er det en mulighet til å løfte og synliggjøre disse arbeidstimene, arbeidstimer som skaper verdier i en hardtarbeidende næring.

Bruk muligheten

Forrige arbeidstidsundersøkelse ble gjort i 2014.  Mye har endret seg siden den gang, derfor trenger NRL og staten oppdaterte tall til neste års forhandlinger. Det er blant annet tatt i bruk ny teknologi som trolig har lettet arbeidet. Samtidig ser en andre utfordringer, for eksempel endring av klima og areal som kan gi en økt arbeidsbelastning.

Svarprosenten for arbeidstidsundersøkelsen 2014 var på 17 prosent.

– Når svarprosenten er  så lav, blir resultatet usikkert. Det er viktig at svarprosenten denne gangen blir høyere, slik at tallene gir et sikrere bilde på hvordan arbeidsforholdene er i reindriften, sier Liv Berit Hætta. 
 

Kontakt

Liv Berit Hætta

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_50

Mobil: 57_48_53_55_57_48_55_57