Til hovedinnhold

Ny midlertidig forskrift om strømstøtte fastsatt

Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022.

30. juni fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. I forskriften framgår vilkårene for å få strømstøtte.

Ordningen for jordbruksforetak vil være tilsvarende dagens ordning. Det vil kun være behov for å registrere seg én gang for fremtidig støtte. Ordningen for veksthus og vanningslag blir søknadsbasert, og det vil være krav om å sende inn søknad for hver periode det søkes om støtte.  

Alle foretak som ønsker å motta støtte etter ny ordning må registrere seg i direktoratets systemer, slik at registreringer etter tidligere strømstøtteforskrift ikke videreføres. Det åpnes for registreringer i løpet av august.

Mer informasjon om strømstøtteordningen kommer i løpet av de neste ukene på Landbruksdirektoratets nettside.

Mer om fastsettelsen av forskriften

 

Kontakt

Maiken Wickstrøm

Telefon: 45816930

Mobil: 45816930

Sentralbord: 78 60 60 00

Send e-post