Til hovedinnhold

Ny mobilapp effektiviserer skogforvaltningen

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny kartbasert app for offentlig skogforvaltning. Appen SKART som ble tatt i bruk i august, forventes å gi stor effektiviseringsgevinst.

Ansatte i offentlig skogforvaltning kan nå bruke SKART til å gjøre kartlegging av miljø og skogbrukstiltak etter hogst. Denne oppgaven har tidligere blitt gjort med penn og papir først i felt, og deretter manuell registrering av data i fagsystemet ØKS når man er tilbake på kontoret. Med SKART er både penn og papir og kontordelen historie - oppgaven er nå fullt ut digitalisert. 

Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak gjøres for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogen forvaltes på en bærekraftig måte.

LMD Sandra Borch Foto_Torbjørn Tandberg.jpg
Landbruks- og matminister Sandra Borch Foto: Torbjørn Tandberg

- Det er veldig bra at vi nå har fått utviklet en digital og effektiv løsning for disse oppgavene. Det betyr at kommunene kan gjøre en enda bedre jobb med å følge opp skogbruket. Et bærekraftig skogbruk er en viktig del av løsningen på klimautfordringene og overgangen til et fornybart samfunn. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi sikrer at det plantes etter hogst og gjøres andre miljø- og skjøtselstiltak i skogen, sier landbruks-og matminister Sandra Borch.

Digitalisering gir store besparelser i forvaltningen

Hvert år gjennomføres Resultatkartlegging på 3 år gamle hogstflater over hele landet – totalt 1300 hogstfelt. Tidligere brukte kommunen i snitt ca. 5 timer per kartlegging, med SKART er tidsforbruk per kartlegging redusert med opp mot 40 prosent. Samlet gir dette årlig store besparelser både i tid og penger for offentlig skogforvaltning.

Reidun Gomo med SKART i skogen.jpg
Seniorrådgiver Reidun Gomo tester appen SKART

Dette har vært et lenge etterspurt verktøy hos skogansvarlige i kommuner og hos statsforvaltere. -I tillegg til å frigjøre tid til andre oppgaver, vil bruk av SKART redusere muligheten for feil og vi får mer nøyaktige data. Det gjør oss enda bedre rustet til å følge opp tilstanden i skogen etter hogst, og tilpasse virkemidlene, sier seniorrådgiver Reidun Gomo i Landbruksdirektoratet. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært gode så langt. 

Landbruksdirektoratet ønsker å utvikle SKART til å omfatte også flere av kommunenes kontrolloppgaver, og arbeidet med dette er allerede i gang.

 


Fakta om appen SKART

SKART er tilpasset bruk på smarttelefoner og nettbrett (iOS og Android). Kartdata og registreringsskjema kan lastes ned til enheten, og med det jobbe effektivt selv i områder uten nettdekning. SKART er integrert mot fagsystemet ØKS og Landbruksdirektoratets løsning for brukerhåndtering.

Les mer om resultatkartlegging i skog

 

Kontakt

Reidun Gomo