Til hovedinnhold

Ny ordning for rydding av avfall etter flom

En ny tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 er nå på plass.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 22. mars 2024 en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023. 

Fra og med 1. april er det mulig å søke om tilskudd til opprydding av eierløst avfall på privat eiendom etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023. Det vil si rydding av søppel etter ekstremværet «Hans». 

Rundball på avveier etter Hans.          Foto: Torbjørn Tandberg
Rundball på avveier etter Hans. Foto: Torbjørn Tandberg

Tilskudd kan gis til grunneier eller den som har råderett over en eiendom og som kan dokumentere kostnader knyttet til opprydding på denne eiendommen etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023. Eget arbeid dekkes ikke. 

Søknader skal sendes til statsforvalteren. 

Søknadsfristen er 1. juli 2024. 

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her