Til hovedinnhold

Ny utgave av Reindriftnytt av 2022 er ute

I denne utgaven av Reindriftsnytt/ Båatsoesaernieh/ Boazodoalloođđasat kan du lese om vinteren og vårens beitekrise, nytt fra reindriftsavtalen, og om Reinhelseprogrammet. Ikke gå glipp av dette og mye mer.

Magasinet utgis av Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift og har to årlige utgaver. Her blir du bedre kjent med ulike deler av reindriftsforvaltningen.

Reinhelsetjenesten – nytt prosjekt er igang

Reinhelsetjenesten er et nyopprettet tilbud til reindriftsnæringen som skal gjøre næringen bedre rustet til å møte fremtidige helseutfordringer.

I reindriftsavalen 2021/2022 ble det enighet om å opprette et 3-årige pilotprosjekt for etablering av en nasjonal helsetjeneste for rein. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet. Formålet er å styrke kunnskapen om god dyrehelse og dyrevelferd i reindriften og blant veterinærer. Forebyggende helsearbeid, smitteberedskap, sykdomskontroll og rådgivning vil være de viktigste virkemidlene.

Les mer om Reinhelsetjenesten på deres nettside

Nye digitale løsninger for reinmerker

I september 2022 lanserer Landbruksdirektoratet den nye innsynsløsningen for reinmerker. Løsningen er tilpasset mobilbruk, og fungerer også uten nett-tilgang. Det er lagt opp til at brukeren kan søke på navn på reineier, snitt i øret, samt reinbeiteområde/distrikt.

Liv Berit Hætta takker for seg som direktør i avdeling Reindrift

I sin siste leder takker Liv Berit Hætta for seg som direktør i avdeling Reindrift. Hun går av som direktør men vil fortsatt jobbe i Landbruksdirektoratet i en annen rolle, og i Oslo. Hun og familien flytter til Østlandet. Liv Berit har vært direktør siden 2017.

Avdeling Reindrift får en ny direktør, Widar Skogan, som begynner i stillingen 15.august.

God lesing!

Les magasinet her