Til hovedinnhold

Ny veileder for deg som er fersk bonde eller skogbruker

Landbruksdirektoratet lanserer en ny guide for deg som skal eller nettopp har overtatt jord- eller skogeiendom.

Når du starter opp som bonde eller skogeier kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene å huske på. Du finner informasjon om regler, søknader og ordninger som nye bønder må forholde seg til hvem som gjør hva og hvor du finner mer informasjon hjelp.

Det er mer enn traktorkjøring å tenke på for nye bønder.    Foto: Landbruksdirektoratet.
Det er mer enn traktorkjøring å tenke på for nye bønder. Foto: Landbruksdirektoratet.

Veiledningen gir råd om:

  • Opprettelse av foretak og registrering i Enhetsregisteret
  • Registrering av driftssenter i Landbruksregisteret
  • Informasjon om driveplikt på jordbruksareal
  • Veiledning om melkekvoter og husdyrkonsesjon
  • Oversikt over tilgjengelige tilskuddsordninger

Her finner du guiden for nye bønder