Til hovedinnhold

Nye forholdstal for mjølkekvoter i 2024

Landbruks- og matdepartementet vart måndag 27. november einige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om nye forholdstal for mjølkekvoter.

Forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk er sett til 1,02, og forholdstalet for disponibel kvote for geitemjølk til 0,95 for kvoteåret 2024.

Produksjonstaket i 2024 er 714 000 liter for kumjølk og 350 000 liter for geitemjølk.

Les meir om kvotedrøftingane på Landbruks- og matdepartementet si heimeside.

Ku på sommerbeite i ferd med å oppfylle melkekvote og melkemugge.    Foto: Colourbox
Ku på sommerbeite i ferd med å fylle både melkekvote og melkemugge. Foto: Colourbox