Til hovedinnhold

Nye forholdstall for melkekvoter i 2023

Landbruks- og matdepartementet ble tirsdag 29. november enige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om nye forholdstall for melkekvoter.

Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk er satt til 0,95, og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,95 for kvoteåret 2023.

COLOURBOX43247149-preview.jpg
Dagros har fått ny kvote, og må melke litt mindre i 2023.

Produksjonstaket for ku- og geitemelk i 2023 er 900 000 liter.

Les mer om kvotedrøftingene på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Fakta om melkekvoter

Forholdstallet brukes for å tilpasse melkeproduksjonen til behovet i markedet. En disponibel kvote bestemmer hvor mye melk en melkeprodusent maksimalt kan levere til meieri i løpet av et kvoteår.

Kvoten beregnes ved å ta summen av grunnkvote som melkeprodusenten disponerer, ganget med forholdstallet. I 2022 er forholdstallet for kumelk 0,99 og i 2023 reduseres forholdstallet til 0,95.

Det betyr at melkeprodusentene må levere mindre kumelk neste år.