Til hovedinnhold

Nytt Reindriftsnytt ute, nr. 2 2022

I Reindriftsnytt/ Båatsoesaernieh/Boazodoalloođđasat 2/2022 kan du lese om droner og bli bedre kjent med Widar Skogan som er ny direktør for avdeling reindrift.

Det er mye som skjer i reindriften for tiden. I siste utgave av Reindriftsnytt kan du lese mer om slaktetallene, lese om hva som kreves for å bruke droner i reindriften og bli bedre kjent med den nye direktøren for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Færre slakt

Slakterapportene fra Animalia viser at per uke 48 er det slaktet om lag 914 tonn, fordelt på 39 570 slaktedyr. På samme tid i fjor var det slaktet 45 341 dyr (968 tonn). Det er altså en nedgang på 14.58% prosent i antall dyr slaktet hittil i høst sammenlignet med samme periode i fjor. Vinteren 2022 var preget av beitekrise i store deler av Troms og Finnmark og Nordland. Det er derfor naturlig å tenke at den utfordrende vinteren kan ha påvirket for den påfølgende slaktesesongen med både lavere kalvetilgang og slakteuttak. Likevel er det rapportert inn relativt gode slaktetall så langt i 2022, og antall tonn kjøtt produsert er over forventning.

2022 forsidebilde reindriftsnytt 2.PNG

Ny direktør

Widar Skogan er Landbruksdirektoratets nye direktør for avdeling reindrift. Widar er utdannet lærer og har jobbet som bonde, lærer og rektor. På spørsmål om hvorfor han har lyst på jobben, svarer Skogan: Jeg er utmarksbruker, og har vært 20 år i utmarksressurser og hatt mye med arealpolitikk å gjøre. Både som fylkesråd med plan og økonomi i Tromsø, der vi hadde arealutfordringer som vi jobbet med, men også som bonde hadde vi med areal å gjøre. I departementet hadde jeg ansvar for reindriftsforhandlinger, reindriftsaker, så summen av dette har gjort at jeg synes at dette er spennende.»

Droner

Det er praktisk å få et overblikk fra oven, men det er ikke bare å kjøpe en drone og sette i gang. Bruk av droner er lovregulert. Derfor ble det nylig arrangert kurs i bruk av droner i reindriften i samsvar med Luftfartstilsynets krav. Kurset ble finansiert med midler fra reindriftsavtalen.

Magasinet utgis av Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift og har to årlige utgaver. Her blir du bedre kjent med ulike deler av reindriftsforvaltningen.

Les hele Reindriftsnytt nr. 2/2022