Til hovedinnhold

Nytt tilskudd til hestemiljøene i Norge

Landbruksdirektoratet har fått ansvar for et nytt tilskudd for å fremme hestesport, hestehold og norsk hesteavl. I 2024 vil Landbruksdirektoratet dele ut tilskudd til hestemiljøene. Det er deler av overskudd fra pengespill på hest som skal fordeles.

Et helt nytt tilskudd 

Tidligere var det kun Det Norske Travselskap, Norsk Galopp og Norsk Hestesenter som mottok slike midler men den nye forskriften åpner opp for at det i tillegg vil være en mindre andel av overskuddet som ikke-fortjenestebaserte organisasjoner kan søke om å få midler fra. Landbruksdirektoratet skal forvalte disse midlene. Landbruksdirektoratet vil nå jobbe videre med å utforme en forvaltningsmodell og tekniske løsninger for å kunne motta søknader basert på ny forskrift.

Ny forskift 

I mars fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Forskriften følger opp lov 18. mars 2022 om pengespill (pengespilloven) paragraf 14 der det fremgår at overskuddet fra pengespill på hest skal gå til organisasjoner som fremmer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl. 

Tilskudd i 2024 

Første gang det tildeles midler etter den nye forskriften er fra overskuddet fra 2023, og det vil derfor ikke være mulig å søke om tilskudd før i første halvår 2024. Mer informasjon om når og hvordan du kan søke om midler vil bli publisert på www.landbruksdirektoratet.no når dette er avklart.