Til hovedinnhold

Økt produksjon av reinkjøtt

Til og med uke 44 er det slaktet 35.366 rein, mot 34.283 rein på samme tid i fjor. Kvaliteten på årets reinslakt er svært god.

- Etter en tøff vinter med beitekrise i store deler av reindriftsnæringen, er det svært gledelig å registrere en økning i slakting og produksjon av norsk reinkjøtt, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Gjennomsnittsvekten på slaktet rein har økt fra 21,6 kilo i fjor til 23,3 kilo i år.

Totalproduksjonen er så langt i år den høyeste siden sesongen 2016/2017. Ser man på slaktetallene i uke 44 etter beitekrisene i 2017 og 2020, var slaktetallene på henholdsvis 26.768 og 24.326 rein.

Stor innsats har gitt resultater

Norske Reindriftsamers Landsforbund og staten samarbeidet godt gjennom beitekrisen og ble enige om bruken av krisemidlene over reindriftsavtalen for å sikre dyrevelferd og fremtidig produksjon. Dette gjaldt også bruken av regjeringens ekstrabevilgning på 30 millioner kroner til dette arbeidet.

- Nå ser vi at bevilgninger og tiltak har gitt resultater. Jeg vil berømme både næringen, NRL og forvaltningen for den store innsatsen som ble lagt ned under beitekrisen, sier Sandra Borch.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet