Til hovedinnhold

Omsetningsrådet ser tilbake på 2021

Etter et turbulent covid-år i 2020, med redusert grensehandel og reiseaktivitet, begynte landbruksmarkedet å vende tilbake til det normale i 2021. Men gjennom hele året var det underdekning på de fleste kjøttslagene.

I løpet av 2021 krevde Omsetningsrådet inn 428,3 mill. kroner i omsetningsavgift. Det er avgiftene på kjøtt og melk som er de store inntektsgruppene for Omsetningsrådet.

Dette kommer fram i Omsetningsrådets årsrapport for 2021. Usikkerhet rundt pandemiens varighet og restriksjoner gjorde det krevende å treffe med prognoser.

Bjørg Tørresdal_09.jpg
Bjørg Tørresdal leder Omsetningsrådet.

–  Fra å gå fra en overskuddssituasjon for enkelte produksjoner ved inngangen av 2020, var det behov for økt produksjon for å møte behovet for enkelte landbruksvarer, skriver Bjørg Tørresdal, leder for Omsetningsrådet, i årsrapporten.

Året sett under ett hadde forholdsvis god markedsbalanse for egg. Produksjon av 500 tonn egg ble unngått med førtidsslakting av verpehøns.

Etterspørselen etter melk og melkeprodukter økte under pandemien, og i 2021 var det en betydelig økning i import av ost, yoghurt, og smaksatt melk.

Om de plantebaserte næringene påpeker årsrapporten at både 2020 og 2021 var gode kornår, både i kvalitet og kvantitet. Siden mye av kornet gikk til mat, ble det mindre fôrkorn. Mens grønnsakomsetningen hadde en nedgang i pandemiens første år, tok den seg opp igjen da folk begynte å bruke kantiner og restauranter igjen utover i 2021.

Tørresdal viser til at også opplysningskontorene hadde stor aktivitet i 2021 med fokus på ernæring og helse, klima og miljø, samt dyrevelferd og husdyrproduksjon. 

Les Omsetningsrådets årsrapport her (pdf).
 

Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsbalanseringen av jordbruksvarer. Etter omsetningsloven skal rådet forvalte avgiftsmidler til reguleringsformål.