Til hovedinnhold

Omsetningsrådets årsmelding for 2023

Omsetningsrådets årsmelding gir en kort oppsummering av markedet for de viktigste jordbruksproduksjonene i 2023, og hva som ble gjort for å balansere tilbud og etterspørsel.

Omsetningsrådet arbeider for stabile priser til dem som produserer maten vår. Gjennom markedsregulatorene, utføres tiltak for å regulere markedet, slik at tilbud og etterspørsel i størst mulig grad balanseres til et ønsket prisnivå. Når det er tilbudsoverskudd benyttes tiltak som fryselagring av overskuddsproduksjon, redusert verpeperiode, oppkjøp av melkekvoter og utkjøp av produsenter. Ved underdekning av vare administreres tollvernet for tilrettelegging av supplerende import. 

Ordningene finansieres ved at bøndene betaler en omsetningsavgift på varene de produserer. 

Året alt var litt motsatt  

I 2023 var det overproduksjon av både storfe- og svinekjøtt og reguleringslagrene var rekordstore. Flere tiltak ble iverksatt for å søke balanse i markedet, blant annet tilskudd for slakting av kalv av storfe og økt tak for reguleringslager. Omsetningsavgiften ble satt opp høsten 2023 for å dekke kostnadene av tiltakene.  

En vedvarende overproduksjon av egg førte til tiltaket midlertidig opphold i eggproduksjonen i 2022. Dette tiltaket fikk også effekt på tilførselen av egg i 2023. Men noe overraskende økte etterspørselen etter norske egg i 2023. Kombinert med redusert tilførsel, ga det tidvis underskudd av norske egg.    

Det ble produsert mindre melk enn prognosert. Det ble iverksatt tiltak for å øke produksjonen gjennom året, men tilførslene av melk økte ikke som forventet. Ved utgangen av året var det underskudd på melk og lave lager av melkeprodukter og prioriteringsregelen måtte brukes. 

Her finner du hele rapporten