Til hovedinnhold

Ønsker bedre samhandling i reindriftsforvaltningen

I en ny rapport presenterer Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark forslag til tiltak som skal fremme samhandling og dialog i reindriftsforvaltningen.

Det har vært gjennomført store organisatoriske endringer i reindriftsforvaltningen siden 2014. Både statsforvalteren og Landbruksdirektoratet har brukt ressurser på å etablere samhandling internt i virksomhetene for å implementere reindriftsfaglige perspektiver.

Behov for å styrke faglige møteplasser

Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften, gjennomført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), viser i sine tiltak til behovet for å styrke faglige møteplasser innenfor den offentlige reindriftsforvaltningen. Evalueringen var utgangspunktet for at Landbruksdirektoratet tok initiativ til et arbeid på tvers i forvaltningen.

Høsten 2021 inviterte Landbruksdirektoratet Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark til et prosjekt med mål om å bedre samhandling og dialog i reindriftsforvaltningen.

Liv Berit Hætta høyoppløselig.jpg

-I arbeidet har vi hatt mange gode diskusjoner og nødvendige avklaringer, sier direktør ved avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta. Hætta forteller at arbeidet nå er ferdig og hele forvaltningen ser frem til å iverksette tiltakene.

Arbeidsgruppa har gjennom sitt arbeid valgt å rette søkelys mot problemstillinger de mener er utfordrende for forvaltningen. Gjennom diskusjoner om konkrete tema, har arbeidsgruppa vurdert hvordan statsforvalteren og Landbruksdirektoratet gjennom dialog og samhandling kan bidra til en mer effektiv forvaltning og videreutvikling av både statsforvalteren og Landbruksdirektoratet.  

Tydelige roller, ansvar og oppgaver

Arbeidet vil også komme næringa til gode, ved at forvaltningen fremstår mer tydelig i dialog og samhandling med distrikter og siidaandeler.

Arbeidsgruppa erfarer at samhandling og dialog mellom statsforvalteren og Landbruksdirektoratet fungerer, men at det fremdeles er behov å gjennomføre tiltak. Målet er at over tid vil tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver i reindriftsforvaltningen bidra til å øke legitimiteten til reindriftsforvaltningen i reindriftsnæringen.

Arbeidet ble ledet av ass.statsforvalter i Trøndelag, Øystein Johannessen. -Jeg håper at tiltakene i rapporten fører til at reindriftsforvaltningen fremstår som en integrert og god forvaltning med godt omdømme til beste for næringen, avslutter Johannessen.

Les hele rapporten Bedre styring, dialog og samhandling i reindriftsforvaltningen  

Kontakt

Liv Berit Hætta

Telefon: 57_48_53_32_55_57_32_48_55_57

Mobil: 57_48_53_32_55_57_32_48_55_57