Til hovedinnhold

Ønsker innspill til prioritering av forskningsområder for 2024

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) skal til høsten begynne prosessen med å lyse ut midler til FoU-prosjekter med oppstart i 2024. Vi kartlegger derfor aktuelle forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet.

Vi inviterer næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene i jordbruket til å gi skriftlige innspill om forskningsbehov og temaer eller fagområder som bør prioriteres. Dette vil gi viktig kunnskap for styrene i det videre arbeidet.  
 
Fristen for å sende skriftlige innspill er 25. august 2022.

Nytt av året er at innspillene leveres ved å fylle ut et nettskjema. Gå inn på Landbruksdirektoratets nettsider for å få mer informasjon om hvordan du sender inn innspill.  

Les mer om Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Kontakt

Tine Madeleine Jarli