Til hovedinnhold

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt siden 2007. Kandidater til årets pris kan nå nomineres.

Stange via Såstad. foto B. Fekene.JPG
Stange via Såstad. foto B. Fekene

Norsk Kulturarv velger ut det beste prosjektet hvert år i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Målet med prisen er å øke kunnskapsnivået om kulturlandskapene og stimulere til å ta godt vare på dem.

Statsforvalterne, organisasjonene i jordbruket og alle andre interesserte kan melde inn kandidater til Norsk Kulturarv.

Fristen er 1. mai.

Du finner mer informasjon og nominasjonsskjema på nettsiden til Norsk kulturarv

Kontakt

Kari Stuberg