Til hovedinnhold

Pelsdyroppdrettere kan nå fremme krav om erstatning

Nye regler om erstatning etter avvikling av pelsdyrvirksomhet har trådt i kraft.

Frist for å fremme krav er 1. oktober 2022 eller inntil seks måneder etter at pelsdyrvirksomheten er avviklet

Etter de nye reglene skal erstatningen fastsettes etter utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningsloven, så langt de passer. Alternativt kan eiere av pelsdyranlegg kreve et vederlag fastsatt ut fra anleggets nedskrevne gjenanskaffelsesverdi. Staten vil vurdere begge utmålingsalternativene og gi et tilbud basert på det pelsdyroppdretteren kommer best ut med.

Denne lovendringen erstatter den opprinnelige ordningen med kompensasjon for ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital og kompensasjon for antall avlstisper.

Mer informasjon om ordningen finner du her

Fakta om avvikling av pelsdyrnæringen

Stortinget har vedtatt at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 1. februar 2025, og pelsdyroppdretterne skal få kompensert sine tap. Som følge av dette ble det innført en kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettere som ble berørt av forbudet. Stortinget endret loven den 18. juni 2021, og vedtok en ny erstatningsordning.

 

Kontakt

Tone Bulling Hustad

Telefon: 55_56_54_48_54_49_56_48

Mobil: 57_50_48_32_51_52_32_52_56_53