Til hovedinnhold

Penger på vei for å avhjelpe beitekrise

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet samarbeider for å få behandlet og utbetalt ekstraordinært tilskudd til krisefôr for rein.

Om lag 150 000 reinsdyr er rammet av beitekrisen i Nordland og Troms og Finnmark fylker. Årsaken til krisen er en kombinasjon av flere lag med is, hvorav et islag ned mot bakken og store snømengder. Dette fører til at reinen ikke kommer til beitet i disse områdene.

Beitesituasjonen overvåkes nøye av ett beredskapsutvalg i hvert beiteområde, som ledes av statsforvalterne og har medlemmer fra næringen og Mattilsynet.
Distriktene har satt av midler i egne krisefond som skal brukes der det er erklært beitekrise. Disse midlene skal i hovedsak være brukt opp før det kan søkes om tilskudd til ekstraordinær kriseberedskap.

Over reindriftsavtalen ble det satt av ekstra penger til kriseberedskap. Avtalepartene er enige om en samlet sats på 4,50 kroner per rein per døgn til innkjøp og frakt av fôr, og ønsker med dette å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon. Statsforvalteren behandler tilskuddssøknadene, mens Landbruksdirektoratet utbetaler pengene til distriktenes egne beredskapsfond.

Liv Berit Hætta høyoppløselig.jpg
Liv Berit Hætta, direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

– Det er satt av midler for å redusere omfanget av krisen, og Statsforvalteren har mottatt i overkant av 50 søknader. Leverandørene melder om god tilgang på fôr. Vi er allerede i gang med å utbetale tilskudd, og det er tilrettelagt for at det skal være enkelt å søke om tilskuddet via Landbruksdirektoratets nettsider, sier direktør for avdeling reindrift, Liv Berit Hætta.

Hætta opplever at reineierne tar ansvar under beitekrisen. De vurderer flytting av reinen, ser på muligheter for økt slakting eller legger til rette for krisefôring.

Kontakt

Liv Berit Hætta

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_50

Mobil: 57_48_53_32_55_57_32_48_55_57