Til hovedinnhold

Pressemelding om samfunnsoppdraget bærekraftig fôr

Regjeringen har publisert en pressemelding om «Mere norske råvarer i fôr til oppdrettsfisk og husdyr i framtida».

Landbruksdirektoratet og styret for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) har vært representert i operativ gruppe i samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr som har gitt råd og innspill bl.a. til de målene som regjeringen nå har presentert for samfunnsoppdraget.

Les hele pressemeldingen hos regjeringen.no