Til hovedinnhold

Produksjonssvikt litt over normalåret i 2022

Landbruksdirektoratet har ved fristens utløp 31. oktober mottatt 1052 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt. Hele 70 prosent av søknadene for skadeåret 2022 gjelder grovfôrproduksjon.

Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon er en ordning der tapt avling som følge av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot, kan gis tilskudd.

Stor variasjon mellom landsdeler og produksjoner

I Oslo og Viken, Agder, Vestfold og Telemark skapte tørke og varme utfordringer for produsentene i 2022. Motsatt var det langs kysten fra Vestland og helt nord til Finnmark, der mye nedbør har vært utfordringen over til dels lange perioder.

 

Grovfôrprodusenter mest berørt

Som prognosene tidligere i høst viste, er det grovfôrprodusentene som ser ut til å ha blitt mest berørt, både av tørken og de store nedbørsmengdene. 7 av 10 innkomne søknader er fra foretak som driver med grovfôrproduksjon. Det er mange grovforprodusenter på landsbasis, derfor er det ikke unaturlig at andelen søknader blir høy, sier seniorrådgiver Grete Mari Sand, men værforholdene for denne produksjonen har også vært spesielt utfordrende i år.

Kornprognosene i september var veldig gode. - Spenningsmomentet var imidlertid Trøndelag der mye av kornet var sådd sent. Ut fra antall søknader, kan det se ut til at høsten ikke har vært så god som man håpet på her, sier Sand.

Mari2.png

En våt og kald sommer i vest har gitt en del søknader fra fruktprodusenter i denne landsdelen. Det er forventet at en del av fruktsøknadene også gjelder følgeskader etter vinterskadene vinteren 2020/2021. Mange har også hatt utfordringer med skadegjørere som har skadet avlingene – dette er imidlertid ikke en del av denne ordningen; tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.

For grønnsaks- og potetprodusentene ser det jevnt over ut til å ha vært greie produksjonsforhold i 2022.

Søknadene behandles fortløpende av Statsforvalterne.

Les også vår sak Foreløpige anslag for produksjonssvikt 2022

Mer informasjon om produksjonssviktordningen

Kontakt

Grete Mari Sand