Til hovedinnhold

Redder skog fra biller og brann

Deler av skogen i Sørøst-Norge sliter etter tørke, storm og barkbiller. Landbruksdirektoratet jobber med lokale myndigheter for å redde verdier.

Nok en tørr sommer og mange veltede trær etter uværet 19. november 2021, kan gi økt risiko for brann og insektangrep. Skogbrand forsikringsselskap anslår at 2,4-2,6 millioner kubikkmeter skog er blåst ned i fylkene Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken    .
Oppryddingsarbeidet er godt i gang for å redde verdier, hindre oppblomstring av stor granbarkbille som kan påføre skogen ytterligere skader de neste årene og sikre foryngelse av ny skog.

Tar i bruk helikopter

For å redde ut verdier før vinteren kommer, har Landbruksdirektoratet åpnet for tilskudd til bruk av helikopter i oppryddingsarbeidet.  Skogansvarlige i de hardest rammede områdene anslår likevel at i underkant av én fjerdedel av den stormskadde skogen ikke vil bli ryddet. Dette skyldes at mye skadd skog ligger i utilgjengelige- eller vernede områder. Totalt bør det ryddes 1,8 millioner kubikkmeter tømmer. Av dette er det nå ryddet cirka én million kubikkmeter. 
Rydding av skadet skog er viktig for å hindre videre skader de kommende årene.

Rydding av stormfelte trær i Nore og Uvdal i september 2022.
Rydding av stormfelte trær i Nore og Uvdal i september 2022.       
Copyright Landbruksdirektoratet.

Hindre brann og barkbiller

Mange veltede trær i skogen, kan bety økt fare for angrep av granbarkbiller. Disse insektene kan føre til alvorlige skader på skogen og tap av ytterligere tømmer de kommende årene. 
Områder med mange veltede trær kan også være utsatt for skogbranner. De siste årene har vært krevende for skogen i Sør-Norge med tørke i 2018, snøbrekk, vindfall og nok en tørr sommer i år. 
− Å redde verdier ved å hugge ut skadd skog er viktig for å hindre ytterligere skader på skogen i årene fremover som følge av granbarkbiller, samt sikre foryngelse, sier Silje Stavdal som er rådgiver i Landbruksdirektoratet.