Til hovedinnhold

Reindriftsnytt 2 2023 på nett

Det meldes om mye slakt. Du kan også lese mer om ny digital løsning for rapportering av reinslakt.

Etter flere år med beitekrise og periodevist lavt slakteuttak har reineiere høsten 2023 levert det høyeste antall rein til slakt siden 2019. I årets sesong er det slaktet 48 551 rein fra september til 2. desember.

Skjermbilde 2023-12-20 084810.png

Det er 8 926 flere dyr enn på samme tid i fjor, noe som tilsvarer en økning på 23 prosent. I kilo produsert kjøtt utgjør økningen 14 prosent. Økningen i kg er lavere enn økningen i antall slaktede dyr som følge av lavere gjennomsnittlig slaktevekt i 2023.

Her kan du lese hele Reindriftsnytt nummer 2 2023