Til hovedinnhold

Reinmerke-app i ny versjon

Appen Mearka er videreutviklet, noe som effektiviserer reindriften og hjelper eierne av reinsdyr til å finne dyrene sine.

I september lanserte Landbruksdirektoratet appen Mearka som gir en oversikt over alle godkjente øremerker for reinsdyr i Norge. Etter innspill fra næringen og forvaltningen er appen nå ytterligere forbedret.  

− Tilbakemeldingene har vært gode, og det virker som om dette har vært en løsning næringen har ventet lenge på. Vi har presentert appen for brukerne i høst, og jobber nå med forbedringer, sier Sissel Olsen som er tjenesteansvarlig for appen. Hun opplyser at appen også vært vist fram i den nyvalgte Klagenemnda for merkesaker. 

Appen skal forbedres på disse områdene: 

 • Statsforvalterne og sluttbrukerne har meldt om merkenavn som ikke har vært riktige og merker med feil registreringsdato som er korrigert. 
 • Noen reinmerker som skulle vært slettet, er nå fjernet. 
 • Økt brukervennlighet. 
 • Bedre søk for merkeeiere når de søker opp sitt reinmerke. 
 • Appen kan brukes uten mobildekning. 
 • Teknisk kvalitet, blant annet sikret at alt blir oppdatert i appen, dersom endringer skjer i datagrunnlaget 
Rein på vandring-800px.jpg
Reinsdyr på vandring

Nye versjoner av appen blir automatisk lastet ned til brukerens mobil, og brukerne trenger derfor ikke foreta seg noe når Landbruksdirektoratet kommer ut med nye versjoner. 

Mearka samler de tradisjonelle samiske øremerkene i en app, slik at de er lett tilgjengelige og alltid oppdatert. Appen gjør det lett å finne eierne til reinsdyr med et godkjent øremerke.  Andre brukere av løsningen er Reinpolitiet og Statens Naturoppsyn som nå har et effektivt verktøy ute i felt.   

Fakta om reindrift i Norge  

 • Drives i 140 kommuner.  
 • 40 prosent av Norges landareal er berørt av reindrifta  
 • Over 3000 personer deltar i samisk reindrift.  
 • Bare personer som har rett til reinmerke, har rett til å eie rein i det samiske reinbeiteområdet.  
 • Ca 215.000 reinsdyr  
 • 66.000 rein slaktet sesong 21/22.  
 • 1.450 tonn kjøtt slaktesesongen 21/22.  
 • Reindrift utnytter naturen på en bærekraftig måte.