Til hovedinnhold

Røros bergstad og Circumferensen inngår i verdensarvordningen fra 2023

Fra og med i år inngår Røros bergstad og Circumferensen i verdensarvordningen over jordbruksavtalen. Det er satt 2 millioner kroner for 2023.

Bergstaden Røros ble første gang innskrevet på verdensarvlista i 1980, og omfattet gatene, gårdsbebyggelsen og Malmplassområdet med Slagghaugene. I 2010 ble området innskrevet på ny som Røros bergstad og Circumferensen; et område på ca. 5000 km2 i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga og Engerdal. Verdensarven er Bergstaden med omlandet av gruve- og kulturlandskap, Femundshytten og Vintertransportleden fra Røros til Tufsingdalen.

Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er buffersone til verdensarven.

Les mer om Røros bergstad og Circumferensen - Norges Verdensarv

Røros.jpg
Røros bergstad og Circumferensen inngår i verdensarvordningen i 2023. Foto: Røros kommune