Til hovedinnhold

Rydding av stormfelt skog pågår fortsatt

Stormen 19. november i 2021 rammet fylkene Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hardt. Oppdaterte tall viser at om lag ni millioner trær blåste ned, som er vesentlig mer enn først antatt.

Se video fra befaringen

Landbruksdirektoratet var denne uken på befaring i Nore og Uvdal kommune for å få et inntrykk av skadene i skogen, oppryddingsarbeidet og om hvordan de ulike virkemidlene som forvaltes har fungert. 

− Vi må være forberedt på nye stormer og det er derfor nyttig med innspill til forbedringer i vår håndtering fra forvaltningen og skognæringen, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. 

Samlet sett antas at cirka 2,3 millioner kubikkmeter med skog ble tatt av stormen. Dette tilsvarer omtrent 9 millioner trær eller cirka 20 prosent av avvirkningen som normalt gjøres i norske skoger i løpet av et år.  

Mangler forsikring 

Naturskadeerstatningen dekker i hovedsak ikke skader som følge av vindfelt skog. Om lag 60 prosent av berørte grunneierne etter stormen har forsikret skogen. Skogeiere som ikke har hatt forsikring må dekke tap og merkostnader som følge av stormskadene selv. Konsekvensene av stormen har vært krevende og tung for skogeierne. Mange har fått ødelagt store deler av skogen og verdiene sine. 

Rydding av stormfelte trær i Nore og Uvdal i september 2022.
Rydding av stormfelte trær i Nore og Uvdal i september 2022.

− Oppryddingsarbeidet har vært kostbart og foregått i ulendt terreng uten eksisterende veier. Det har også vært mangel på maskiner og driftslag i flere områder. I hovedsak virker likevel mange skogeiere fornøyd med våre tiltak, selv om noen mener at det også burde ha vært en ordning for mellom-vanskelig terreng, sier seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.  

Skogfond kan brukes 

Han opplyser at underskudd ved uttak av stormfelt skog kan dekkes med skogfond når det inngår som et skadeforebyggende tiltak, og at Landbruksdirektoratet også gir tilskudd til opprydding gjennom en egen ordning. I tillegg gis det generelt tilskudd til bygging av skogsbilveier. 

Landbruksdirektoratet, statsforvalterne, kommunene og næringen selv har oppfordret skogeierne til å ta ut skadet skog for å sikre verdiene, unngå angrep av stor granbarkbille og forberede for ny foryngelse  

49 kommuner på Østlandet har meldt om skader etter stormen i fjor. Slik det ser ut nå vil om lag 1,8 millioner kubikkmeter med vindfelt skog trolig kunne bli hentet ut når vi runder første halvår 2023.  

Befaringen denne uka ble gjort i samarbeid med Landbruksforvaltningen i Numedal, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken Skog og skogeiere i Nore og Uvdal. 

 

Kontaktperson:

Trond Svanøe-Hafstad

Telefon: 915 67 079