Til hovedinnhold

Salg av melkekvote 2022

Årets jordbruksoppgjør fører ikke til endringer for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2022.

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august 2022. Salget får virkning fra 1. januar 2023. Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin, hvorav minst 40 prosent må selges til staten. De resterende 60 prosent kan selges privat innenfor samme produksjonsregion.

Pris ved salg av grunnkvote til staten er kr 4,00 per liter for både kumelkkvote og geitemelkkvote, mens pris ved privat salg fastsettes privat.

Les mer, og søk om salg av melkekvoten her.

Kjøp av kumelkkvote fra staten i 2022

I 2022 selger staten ut igjen mengden kumelkkvote som er solgt til staten. Fristen for å søke om kjøp av kumelkkvote fra staten er 1. oktober 2022, søknaden åpnes i begynnelsen av august. Kjøpet får virkning fra 1. januar 2023. 

Det er ikke anledning til å kjøpe geitemelkkvote fra staten. 

Les mer om kjøp av grunnkvote fra staten her.
 

Kontakt

Ragna Eltun