Til hovedinnhold

Seminar om matsvinn

Landbruks- og matdepartementet (LMD) inviterer til seminar om matsvinn i jordbruket tirsdag 5. april klokka 0900–1100.

Landbruks- og matminister Sandra Borch ønsker velkommen, og deretter vil Landbruksdirektoratet presentere rapporten «Matsvinn i jordbrukssektoren».
Rapporten blir kommentert av Bondelaget og Småbrukarlaget. I tillegg vil flere produsenter fortelle hva de gjør for å redusere matsvinnet.

Alle interesserte er velkommen til å møte opp i «Hovedbølet» i Akersgata 64 i Oslo. Du kan melde deg på seminaret innen mandag 4. april. Seminaret blir også sendt på Nett-TV.

Påmelding og program finner du på LMDs nettsider.

Matsvinnet i jordbrukssektoren ble målt til 41 712 tonn i 2020. Dette utgjør 1,64 prosent for alle produksjoner samlet. Dette kommer frem i den første kartleggingen av matsvinn i jordbruket som nå er gjort av Landbruksdirektoratet, som en del av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.