Til hovedinnhold

Sju tømmerkaier videre i prosessen for tilskudd

Landbruksdirektoratet har mottatt åtte skissesøknader om tilskudd til oppgradering og bygging av tømmerkaier. Sju av disse inviteres til å sende inn en fullstendig søknad. Prosjektene ligger i Rogaland, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

Prosjektene skisserer et behov på ca. 47 mill. kroner i tilskudd. Det kan søkes opp mot 80 prosent i tilskudd til prosjektene.

-Prosjekteierne oppfordres til å jobbe for å få ned kostnader til endelig søknad, da det søkes om mer enn vi har i tilskuddsmidler, sier seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet. Han understreker også at det vil ha vesentlig betydning at prosjektene kan settes i gang raskt.

Følgende sju prosjekt er invitert med videre

Renndal tømmerkai  -  Heim kommune

Kyrkjenes tømmerkai  -  Kinsarvik, Ullensvang kommune

Høyvika tømmerkai  -  Utne, Ullensvang kommune

Sørstokken tømmerkai (tilleggssøknad) - Stord kommune

Børnes tømmerkai (tilleggssøknad) - Kvinnherad kommune

Utbjoa tømmerkai  -  Vindafjord kommune

Sørkjosen tømmerkai  -  Nordreisa kommune     

Viktig både for skogeier og industrien langs kysten

Med den topografien og avstander vi har langs kysten er det gunstig både for økonomi og logistikk å sende tømmeret på båt, i kombinasjon med tømmerbiler. Vedlikehold og bygging av tømmerkaier er derfor nødvendig for å imøtekomme behovet for et økende tømmervolum som avvirkes i våre kystfylker.

Siden 2012 da man fikk etablert dette tilskuddet har 28 kaiprosjekt fått tildelt tilskudd.

Av disse kaiene er 20 ferdigbygget. Det er totalt bevilget 344 mill. kroner i tilskudd.

Les mer om tilskudd til tømmerkaier

Tømmerkai_trond.jpg
Holandsvika kai i Vefsenfjorden

 

Kontakt

Trond Svanøe-Hafstad

Telefon: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57

Mobil: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57